autoumowy

Sprawdź skąd pobrać umowę sprzedaży samochodu oraz jak ją wypełnić

Umowa sprzedaży samochodu, jak wypełnić?

Przy wypisywaniu umowy trzeba zwrócić uwagę na zgodne z reczywistością dane. Zarówno te osobowe, jak i techniczne, dotyczące samochodu. Przede wszystkim warto przed zakupem zapoznać się z historią pojazdu. Wiele stron Internetowych oferuje bezpłatną usługę sprawdzenia historii samochodu na podstawie numeru nadwozia.

Dane osobowe obu stron

Jest to najczęściej pierwsza sekcja każdej umowy kupna pojazdu. Kupujący oraz sprzedający (w tym współwłaścicile pojazdu) muszą wpisać m.in. swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer i serię dowodu tożsamości oraz numer PESEL.

Dane techniczne pojazdu

Im więcej danych technicznych znajdzie się na umowie, tym lepiej na obu stron. Na pewno należy zapisać takie dane jak: marka i model pojazdu, jego rocznik i przebieg, numer rejestracyjny oraz numer VIN. Może również wpisać kolor, wyposażenie dodatkowe itp.

Ważne zapisy prawne

Umowa powinna zawierać również inne zapisy. Bardzo ważny jest zawarcie informacji potwierdzającej, że sprzedający jest właścicielem pojazdu. Ponadto samochód musi być wolny od wad prawnych oraz nie może być przedmiotem postępowania sądowego.

Koniecznie pamiętaj o:

Obowiązki nabywcy pojazdu

Ubezpieczenie OC

Nabywca pojazdu musi w ciągu 30 dni dokonać wyboru co do ubezpieczenia OC. Może kontynuować polisę ubezpieczeniową poprzedniego właściciela pojazdu lub wykupić nową. W przypadku, gdy nabywca wypowie dotychczasową umowę w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu, sprzedający może wnosić o zwrot niewykorzystanej składki.

Zgodnie z prawem Towarzystwo Ubezpieczeniowe może skorygować wysokość składki dla nowego właściciela pojazdu w przypadku, gdy zdecydował się on przedłużyć poprzednią polisę ubezpieczeniową.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Najczęściej to nabywca pojazdu musi odprowadzić podatek. Nie musi tego robić jeżeli kupił pojazd w komisie samochodowym lub salonie. Wysokość podatku wynosi 2% od wartości pojazdu. Tu trzeba zaznaczyć, że jeżeli kwota zakupu pojazdu będzie znacznie różnić się od jego wartości rynkowej, Urząd Skarbowy może wezwać płatnika do skorygowania wysokości podatku. Na zapłacenie podatku nabywca ma 14 dni od dnia zakupu.

Rejestracja pojazdu

Nabywca pojazdu musi w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu dokonać jego rejestracji lub przerejestrowania. W przypadku pojazdu używanego z Polski, nabywca musi przygotować następujące dokumenty: wniosek o rejestrację, umowę zakupu, dowód rejestracyjny samochodu, karta pojazdu o ile została była wydana, stare tablice rejestracyjne oraz dowód osobisty.

W przypadku pierwszej rejestracji nowego samochodu z Polski należy przygotować: dowód tożsamości np. dowód osobisty, fakturę VAT lub inny dokument potwierdzający nabycie pojazdu (dowód własności), kartę pojazdu oraz wyciąg świadectwa homologacji.

Jeżeli nabywca kupił nowy pojazd z zagranicy, niezbędna dokumentacja będzie nieco bardziej obszerna. Należy przygotować: dowód potwierdzający nabycie pojazdu, świadectwo potwierdzające zgodność WE lub świadectwo zgodności razem z ośwadczeniem, które potwierdza dopuszczenie jednostkowe pojazdu. Dowód odprawy celnej, dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy (dotyczy to pojazdów sprowadzonych spoza granic Unii Europejskiej). Konieczny będzie zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego. Należy pamiętać, żeby wszystkie dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski.

© 2018 - autoumowy.com.pl